https://www.vgs-online.eu/projecten-en-opleiding

Projecten

VGS onderneemt allerlei activiteiten om de branche te promoten:

Sign Factory

Een brug slaan tussen signonderwijs en bedrijfsleven. Dat is het doel van het project SignFactory. Creativiteit, eigen initiatief en ondernemingsvaardigheden vormen de pijlers. Net als de ontwikkeling van talenten, loopbaancompetenties en het verwerven van een arbeidsidentiteit. Het resultaat: uitstekende jonge vakmensen met helder zicht op de eigen loopbaan.

Engraving Factory

Verbouwing van een praktijklokaal tot de “Engravity Factory”. In de Engravity Factory werken de leerlingen bedrijfsmatig en op eigen tempo aan opdrachten afkomstig uit de bedrijven met een praktijkopleider. Dit zorgt ervoor dat de leerling aan opdrachten werkt die hij later in de praktijk ook moet kunnen uitvoeren. Door deze opleidingsvorm van het door de leerling uitvoeren van levensechte opdrachten wordt de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven geminimaliseerd. Partner: Markiezaat College

Wil je Signmaker worden?

Wat doet een signmaker?
De signmaker is werkzaam in de reclame-, communicatie- en presentatiesector. Hij/zij werkt zelfstandig of in dienst van een reclamebedrijf en heeft vaak rechtstreeks contact met de klant. De signmaker brengt reclame aan op auto's, gevels van gebouwen, reclamezuilen- en borden, billboards etc. Verder ontwerpt, plot, print, en monteert hij/zij reclameteksten en afbeeldingen. Er is een nievau 2 opleiding (Signmaker), niveau 3 (Allround Signmaker) en niveau 4 (Signspecialist). Verschillende scholen in Nederland bieden de opleidingen aan, zoals

Da Capo College 

Sint Lucas 

ROC van Twente 

De Rooi Pannen 

Lees meer ...