https://www.vgs-online.eu/over-ons/lidmaatschap-metaalunie

Lidmaatschap Metaalunie

VGS richt zich met haar dienstverlening specifiek op de graveer- en signbedrijven. Deze dienstverlening is aanvullend op de dienstverlening van de Koninklijke Metaalunie.

Waarom lid worden van de Koninklijke Metaalunie?

Koninklijke Metaalunie is met meer dan 14.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal en richt zich op bedrijven in de Metaal en Techniek, van eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers. Koninklijke Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.

Het individueel adviseren van leden is -naast de collectieve belangenbehartiging- één van de kerntaken van Koninklijke Metaalunie. Het aantal contacten met de adviseurs van de afdeling Ledenadvies en de ledenadviseurs in de buitendienst laat jaarlijks een stijgende lijn zien. Metaalunie biedt haar leden -in beginsel zonder verdere kosten- concrete ondersteuning bij de bedrijfsvoering door te voorzien in de behoefte aan deskundig, eerstelijns advies en praktische juridische informatie. Elke werkdag van 08:30 tot 17:00 uur kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze specialisten.

Individueel advies

Individuele advisering beslaat uiteenlopende kennisgebieden en reikt verder dan informeren en adviseren. De ledenadviseurs stellen ook modelovereenkomsten op, voeren juridische correspondentie namens individuele ondernemers en begeleiden hen tot aan een eventuele gerechtelijke procedure.
In geval van een reorganisatie, een ontslagzaak, een bestuursrechtelijke procedure of sociale verzekeringskwestie, kan een ledenadviseur u zelfs bijstaan in een mogelijk noodzakelijke procedure.
Over veel van deze onderwerpen zijn praktische notities samengesteld. Als Metaalunielid kunt u deze downloaden vanaf de Metaalunie website.

Netwerk & Kennispartners

In het verlengde van de advisering en op de gebieden waar Metaalunie niet in adviseert, onderhouden de ledenadviseurs intensieve contacten met een netwerk van kennispartners, waaronder Metaalunie Rechtsbijstand, Mevas Assurantiën voor de metaal, PKM Adviesbureau voor bedrijven in het mkb-metaal, TNO, Fenedex en tal van partners en organisaties op het gebied van technologie en innovatie, bedrijfsprocessen en -organisatie.

  • Deskundig advies en/of concrete oplossingen voor vragen en problemen die zich voordoen in de dagelijkse bedrijfsvoering zijn voor leden over het algemeen gratis.
  • Specialistische ledenadviseurs staan de leden terzijde bij vragen of problemen op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en bestuursrechtelijk gebied.
  • Individuele ledenservice via buitendienstledenadviseurs: één loket voor al uw vragen.
  • Mevas, het assurantiekantoor van de Koninklijke Metaalunie, biedt een compleet pakket verzekeringen voor leden van de Metaalunie en hun medewerkers. Afgestemd op de metaalbranche, met gunstige voorwaarden
  • en tegen concurrerende premies.
  • Gratis toegang tot de RI&E Metaalbewerking, het handige en actuele instrument om zélf online de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren
  • Ledenvoordelen. 

Meer informatie