https://www.vgs-online.eu/over-ons/lid-worden/_410____NL

Lid worden

Het lidmaatschap van VGS staat open voor alle sign & graveerbedrijven in Nederland en België. Toeleveranciers van de leden van VGS kunnen buitengewoon lid worden (premium business membership) en hebben zo een laagdrempelig platform om met de leden in contact te komen. De mix tussen gewone leden en hun toeleveranciers draagt bij tot een betere onderlinge verstandhouding en samenwerking. Door vrijwel alle leden wordt het onderlinge (informele) contact tussen branchegenoten als zeer waardevol ervaren.

Gewone leden

Zijn bedrijven die uitsluitend of in belangrijke mate behoren tot de categorie graveer- en signbedrijven.

Buitengewone leden

Zijn bedrijven die zich bezighouden met de productie en/of levering van specifieke (onder)delen en diensten voor de branche. 

Aanmeldfomulier 

Naam bedrijf
Directeur/eigenaar
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail
Website
Aantal werkzame personen incl. directeur
Wenst lid/buitengewoon lid te worden van de Vereniging Graveren & Sign
Lid
Buitengewoon lid
Versturen